12-13 oktober i Uppsala

Välkommen till Svenskt Smärtforum i Uppsala!

Varmt välkomna till Svenskt Smärtforum 2023 den 12-13 oktober på Uppsala Konsert och Kongress. Värdar för forumet är Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i samarbete med Swedish Pain Society. Reservera 12-13 oktober i era kalendrar för den årliga festen och sammankomsten för den svenska avdelningen av IASP!

Vad kan ni förvänta Er?

Huvudtema för mötet är Integrative Pain Medicine. Programmet omfattar föreläsningar om hur man kan integrera modern kunskap om smärta i alla områden av medicin och vice versa, hur man integrerar andra medicinska ämnen i smärtvården. Fyra hörnstenar behöver ingå i en sådan integration: kliniskt arbete, forskning, utbildning och sist men viktigast, patienten. Olika teman kommer beröras såsom sömn och smärta, emotioner och smärta, perioperativ smärtlindring, translationell forskning om nociplastisk smärta och många andra spännande ämnen.

Utöver det gedigna programmet kommer även möjlighet att anmäla sig till fyra pre-symposium den 11 oktober att finnas. Ämnen för symposierna är Sömnmedicin, Individualiserad opioidterapi, Exponering vid långvarig smärta samt Neuromodulation och tanken är att föreläsningar skall varvas med praktiska moment. Särskilt välkomna är alla doktorander inom smärta som kommer träffa och utbyta erfarenheter med seniorforskarna vid ett eget möte under kongressen.
På torsdag kväll erbjuds alla deltagare delta i den traditionella kongressmiddagen som kommer äga rum i Rikssalen på Uppsala Slott.

Vi hoppas att det låter spännande och att vi alla ses i oktober i Uppsala!

Välkomna

Rolf Karlsten
Sektionschef
Smärtcentrum AS Uppsala

Sara Marklund
Organisationsansvarig
Smärtforum 2023

Lenka Katila
Organisationsansvarig
Smärtforum 2023