8–9 oktober via Zoom

Visst blir det Smärtforum även i år!

Välkommen till Swedish Pain Societys årliga konferens Svenskt Smärtforum

Konferensen är öppen för vårdpersonal och forskare som vill lära sig mer om smärta och smärtbehandling och arrangeras i år digitalt via smartinformation.se och Zoom. Konferensen startar kl. 13.00 den 8 oktober och avslutas kl. 15.00 den 9 oktober.

Ur programmet:

  • Perioperativ smärtbehandling
  • Om smärta som social företeelse
  • Ett aktivt liv med långvarig smärta?
  • Rehab efter Covid-19
  • Smärtkompetens i primärvården
  • Cannabinoidernas farmakologi
  • Iatrogent läkemedelsberoende
  • Opioidnedtrappning
  • Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre

Vi hälsar er varmt välkomna till Svenskt Smärtforum 2020!

Anna Bjarnegård Sellius
Ordförande Swedish Pain Society

Guldsponsor:
Grunenthal