8–9 oktober via Zoom

Visst blir det Smärtforum även i år!

Välkommen till Swedish Pain Societys årliga konferens Svenskt Smärtforum.

Konferensen är öppen för vårdpersonal och forskare som vill lära sig mer om smärta och smärtbehandling och arrangeras i år digitalt via smartinformation.se och Zoom. Konferensen startar kl. 13.00 den 8 oktober och avslutas kl. 15.00 den 9 oktober.

Ur programmet:

Perioperativ smärtbehandling, en viktig och ibland underskattad del av operationsprocessen
Peter Dahm, Överläkare, Med.Dr. och verksamhetschef, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal.

Ingen människa är en ö. Om smärta som social företeelse och hur barn och föräldrar påverkar varandra när det gör ont
Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm

Ett aktivt liv med långvarig smärta?
Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm

Rehab efter Covid-19
Anna Svensson-Raskh, PhD-student, M.Sc, RPT, Clinical Specialist Physiotherapist Intensive Care. Division of Physiotherapy Department of Neurology, Care Sciences and Society NVS, Karolinska Institutet

Smärtkompetens i primärvården
Torsten Gordh, Professor emeritus, smärtläkare, Uppsala universitet, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala & Mia Berg, Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Cannabinoidernas farmakologi
Arne Reimers, PhD, Klinisk farmakologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Iatrogent läkemedelsberoende
Mats Rothman, Verksamhetschef, överläkare, psykoterapeut, Smärtcentrum Västmanland

Opioidnedtrappning –  erfarenheter från en pågående RCT
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, specialist i allmänmedicin och smärtlindring, Smärtrehabilitering SUS, Lund

SBU-utredning: Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre
Dagmar Westerling, docent, specialistläkare, IKVL, Lunds Universitet

Vi hälsar er varmt välkomna till Svenskt Smärtforum 2020!

Anna Bjarnegård Sellius
Ordförande Swedish Pain Society

Guldsponsor:
Grunenthal