Workshop / i anslutning till Smärtforum 2019

16 oktober, Clarion Hotel Malmö Live

Lokaler: “Från samtal till intyg” – High Live 2. “Från receptor till behandling” – High Live 4.

Dagen före Svenskt Smärtforum arrangerar VE Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, två parallella workshops i samarbete med Swedish Pain Society.

Workshop I: ”Från samtal till intyg” innehåller korta presentationer och diskussion kring det kliniska arbetet, om akuta och långvariga smärttillstånd, om vikten av grundlig analys, om samtal och kommunikation, om arbetet kring intyg, och om multidisciplinärt samarbete.

Workshop II: ”Från receptor till behandling” innehåller korta presentationer och diskussioner om neuroanatomi och smärtfysiologi, om läkemedelsutveckling och om möjliga framtida behandlingsalternativ.

Workshop-formen innefattar presentationer av inbjudna föreläsare med syfte att skapa dialog och diskussion med auditorium. Några av föreläsarna kommer senare under Smärtforum att delta med fördjupande plenumföreläsningar, se programmet för Smärtforum.

Dagen är tänkt att ge möjlighet till kunskapsutbyte och dialog med de professioner som deltar i Smärtforum, att tänka utanför professionsgränserna, och ge tillfälle till fördjupad reflektion inom det egna kompetensområdet. Workshop I och II genomförs i närliggande lokaler, med viss möjlighet att gå emellan.

Som en avrundning av dagen görs en gemensam sammanfattning där två personer från varje workshop beskriver sina intryck i ”informell anda” tillsammans med dagens föreläsare och deltagare, samtidigt som ett lättare tilltugg serveras.

Antalet platser är begränsat och deltagaravgiften är 1 800 kr + moms för dig som deltar i Svenskt Smärtforum och 2 800 kr + moms för övriga.

Anmälan till workshop görs via länken nedan:
www.trippus.net/smarta2019-workshop

Observera att du endast kan anmäla dig till antingen ”Workshop 1” eller ”Workshop 2”.

Kontakta Mathias Walin vid frågor, mathias@rufusjoshua.se

Tid/moderatorFrån samtal till intyg
Lokal: High Live 2
Tid/moderatorFrån receptor till behandling
Lokal: High Live 4
9:00-9:50
Marcelo Rivano Fischer
En editor talar
– Varför behöver man en bok om akut och en om långvarig smärta?
Mads Werner
9:00-9:50
Hans Westergren
(samtliga sessioner)
Smärtans Neuroanatomi
Gunnar Skagerberg
9:50–10:10
Paus med kaffe
10:10-11:00
Sofia Jönsson
Bemötande/Kommunikation
– Hur pratar man smärta med patienter?
Åsa Ringqvist
10:10-11:00Direkt kommunikation och interaktion med smärtrelaterade nervcellskretsar i den vakna individen
– en ny väg att utforska smärtans mysterier
Jens Schouenborg
11:00-11:50
Anna Trulsson Schouenborg
Hur pratar man smärta med barn?
Karna Arvidsson

Leder smärta till psykisk ohälsa eller tvärtom?
Elisabeth Bondesson
11:00-11:50CGRP och migrän
– När forskningen ger ny behandling
Lars Edvinsson
11:50-13:00Lunch
13:00-13:50
Eva-Maj Malmström
Kvantifierbarhet och observation
– Funktion och rörelseanalys
Monika Millisdotter Krantz
13:00-13:50Nya läkemedel / nya behandlingar
– Vad är att vänta runt hörnet?
Märta Segerdal
13:50-14:40
Åsa Ringqvist
Att skapa användbara intyg
– Information, observation och hårda fakta
Henrik Grelz
13:50-14:40Cannabis
– Hur fungerar det egentligen?
Tina Horstedt
14:40-15:00Paus med kaffe och frukt
15:00-15:50
Elisabeth Persson
Samverkan för att nå en hållbar återgång i arbete efter multi- modal rehabilitering
Mathilda Björk och Frida Svanholm
15:00-15:50Placebo
– Vad vet vi och hur kan vi använda det?
Karin Jensen
Panel
16:00-17:30
Reflektioner över dagen – med tilltugg (Workshops tillsammans)
Samtliga presentatörer, deltagare samt dagens ”observatörer”
Britt-Marie Stålnacke, Marcelo Rivano Fischer, Torsten Gordh, Arne Reimers