Videoföreläsningar 2020

Perioperativ smärtbehandling, en viktig och ibland underskattad del av operationsprocessen
Peter Dahm, Överläkare, Med.Dr. och verksamhetschef, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Ingen människa är en ö. Om smärta som social företeelse och hur barn och föräldrar påverkar varandra när det gör ont
Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm
Ett aktivt liv med långvarig smärta?
Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm
Rehabilitering och uppföljning av svår Covid-19, erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset
Linda Holmström, Med dr, leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi och Malin Nygren-Bonnier, Docent, Sektionschef fysioterapi
Hur kan vi utveckla samarbetet mellan primärvård och specialiserad smärtvård? Några goda exempel
Torsten Gordh, Professor emeritus, smärtläkare, Uppsala universitet, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala & Mia Berg, Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
I samarbete med Grunenthal
Cannabinoidernas farmakologi 
Utöver THC finns hundratals andra cannabinoider, såväl naturliga från cannabisväxten som syntetiska och endogena. Vilka farmakologiska effekter har de, vilka receptorer förmedlar dessa effekter, och vad har allt detta med smärta att göra?
Arne Reimers, PhD, Klinisk farmakologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
Vårdorsakat läkemedelsberoende
Mats Rothman, Verksamhetschef, överläkare, psykoterapeut, Smärtcentrum Västmanland
Opioidnedtrappning – erfarenheter från en pågående RCT
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, Smärtrehabilitering SUS, doktorand Lunds universitet
Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre
Dagmar Westerling, Docent, överläkare, IKVL, Lunds Universitet och AnOpIva Kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
Diskussion om opioider och cannabis.
Avslutning