Välkommen till den digitala montern för GSK och Alvedon (paracetamol)!

Alvedon är, som du säkert vet, ett febernedsättande och smärtstillande läkemedel som använts sedan 1958.
Det är vi mycket stolta över, liksom att vara en partner för vården inom området smärta.

Nu lanserar GSK en ny KUNSKAPSPLATTFORM för hälso-och sjukvårdspersonal. Här kan du registera dig och ta del av utbildningar, webinars och ladda ner utbildningsmaterial. Patientmaterial och många av utbildningarna är på svenska, information om produkter och terapiområden är på engelska. Besök via länkar nedan:

gskhealthpartner.com/en-se/pain-relief →

Välj “Patient Care Resources” för stöd/material vid bemötande av patient. Välj ”Learning Lab” för utbildning inom smärta

Om du istället är intresserad av att få veta mer om svenska befolkningens syn på och upplevelse av smärta och värk 2021, kan du ta del av undersökningen ”Snacka om smärta” som United Minds genomfört på uppdrag av Alvedon (GSK).

Ladda ned undersökningen som PDF →

Väl mött

Jonas Alkman
Jonas.x.alkman@gsk.com
0708-61 37 20

Alvedon (paracetamol) är smärtlindrande och febernedsättande. Alvedon finns i följande beredningsformer: Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter (OTC, EF: 20 st. Rx, F: 50, 100, 105, 300 st), Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter (OTC, EF: 20 st), Alvedon forte 1 g filmdragerade tabletter (Rx, EF: 50 st, F: 100 st), Alvedon 500 mg brustabletter (OTC, EF: 20st. Rx, F: 3×30 st), Alvedon 250 mg och 500 mg munsönderfallande tabletter (OTC, EF: 250 mg 12 st, 500 mg 16 st), Alvedon 24 mg/ml oral lösning (OTC, EF: 100 ml. Rx, F: 1000 ml), Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg och 500 mg suppositorier (OTC, EF: 60 mg 10 st, 125 mg 10 st, 250 mg 10 st, 500 mg 10st. Rx, F: 500 mg 50st). Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t.ex kombinationsläkemedel). Alvedon brustablett och Alvedon Novum är ej lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost. Produkttext Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter och Alvedon brustablett godkänd 2021-02-02. Produkttext Alvedon suppositorier, Alvedon oral lösning,  och Alvedon forte godkända 2020-07-24. Produkttext Alvedon munsönderfallande tabletter godkänd 2020-09-21. Produkttext Alvedon Novum godkänd 2020-08-05.

För mer information se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, se www. gsk.com. Varumärken ägs av eller licensieras till GSK. @2021 GSK eller dess licensgivare. Okt 2021. PM-SE-ALV-21-00082