Utställare

Föreningen Swedish Pain Society arrangerar varje år ett möte. Målgruppen är Sveriges vårdgivare som arbetar professionellt med smärtpatienter i olika former: läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, bettfysiologer, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Föreningen Swedish Pain Society har uppdragit åt Rufus & Joshua AB att producera Svenskt Smärtforum 2019. Årets lokala värd är Smärtrehabilitering, SUS, Lund. I samband med Svenskt Smärtforum 2019 erbjuder vi företag och organisationer plats i utställningen som arrangeras i anslutning till föreläsningarna.

Medverka som utställare

Följande ingår i utställarpaketet:

  • Ca 6 m2 yta. Ett bord och och el ingår. Inga väggar eller skärmar.
  • Exponering som utställare med logo på hemsidan, i nyhetsbreven och i det tryckta programmet.
  • Två fria registreringar för monterpersonal, inkl. lunch, fika, tillträde till föreläsningarna samt två platser till konferensmiddagen.
Pris: 26 000 kr exkl. moms

Du anmäler dig direkt till:
Mathias Walin, Rufus & Joshua AB
Telefon, 08-642 05 70
E-post, mathias@rufusjoshua.se

Guldsponsorer

Silversponsor

Utställare