Medverka som utställare

I samband med Svenskt Smärtforum 2021 erbjuder vi företag och organisationer en digital utställarplats på smartinformation.se eller en fysisk/digital utställarplats plats på Västerås Stadshotell / smartinformation.se.

OBS: antalet platser på Västerås Stadshotell är starkt begränsat.

Kontakta Mathias Walin för mer information om villkor och priser: mathias@rufusjoshua.se