Preliminärt program

Med reservation för ändringar

→ Klicka här för att se en planskiss över Linköping Konsert & Kongress

Torsdag 6 oktober

08.00 - 09.00Lokal: Marmorfoajén
Registrering i Konsert & Kongress entré
09.00 - 12.15Lokal: Crusellhallen
09.00 - 09.10Välkommen och introduktion till Svenskt Smärtforum 2022
Krister Björkegren, Regiondirektör
Anna Bjarnegård Sellius, Ordförande Swedish Pain Society
09.10 - 10.30Knowledge to practice: Depphjärnan
Anders Hansen, Läkare, psykiater, författare
10.30 - 11.00Kaffepaus med besök i utställningen
11.00 - 12.15Vad menar vi med Biopsykosocialt?
1. Historik och inledande reflektioner
Emmanuel Bäckryd, Docent, överläkare, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

2. Kognitiv och affektiv funktion ur ett biopsykosocialt perspektiv
Martin Södermark, Specialistpsykolog i Klinisk Vuxenpsykologi, Doktorand, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

3. En fatigue- och IBS-forskande allmänläkares perspektiv
Anna-Karin Norlin, Med.dr, specialist i allmänmedicin, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

4. Moderatorlett panelsamtal med frågor och kommentarer från auditoriet
12.15 - 13.15Lunch med besök i utställningen
13.15 - 14.45PARALLELLA SESSIONER: KNOWLEDGE TO PRACTICE

Lokal: Crusellhallen
Session 1: Hur undervisar vi om smärta?

1. Sjuksköterskans roll i smärtundervisningen
Anne Söderlund Schaller, Leg. sjusköterska, med. dr, universitetslektor, Linköpings Universitet

2. Behövs läroböcker nu när allt finns på nätet?
Emmanuel Bäckryd, Docent, överläkare, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

3. Hur undervisar vi om den biopsykosociala modellen?
Huan-Ji Dong, Överläkare, docent i Rehabiliteringsmedicin, Linköpings Universitet, Olof Skogberg, Överläkare och doktorand, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping

Lokal: Musikalen
Session 2: Digital smärtrehabilitering

Blir det bra bara för att det är digitalt? – om design, digitalisering och ändrade arbetssätt
Joakim Ekberg, PhD, Utvecklingsstrateg, Region Östergötland,

Internetbaserad psykologisk behandling vid långvarig smärta
Nina Bendelin, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Smärt och rehabiliteringscentrum, Linköping samt forskarstuderande, Linköpings Universitet

SWEPPE – ett digitalt stöd för personer med smärta och deras arbetsgivare med målet att skapa en hållbar arbetssituation efter genomgången MMR
Mathilda Björk, Professor i arbetsterapi, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet samt Smärt- och rehabcentrum Region Östergötland

Lokal: Operan
Session 3: Långvarig smärta hos barn

NAG Vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar, en första inblick i det nationella arbetet
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, leg. fysioterapeut, spec i pediatrisk fysioterapi, Inst. för kvinnor och barns hälsa

Sömn och neuropsykiatri vid långvarig smärta/hypermobilitet
Erik Kindgren, Överläkare/studierektor, Barn- och ungdomssjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Skövde, doktorand Linköpings Universitet

Återkommande smärta och skolnärvaro
Susanne Ragnarsson, Leg. Barnsjuksköterska, lektor i omvårdnad, Institutionen för omvårdnad, Förenad anställning som samordnare för Barnhälsovården i Region Västerbotten, Kompetenscentrum för mödra-barnhälsovård, Umeå Universitet

Lokal: Verdefoajén
Session 4: Vad är egentligen en blockad?
Smärtenheten i Linköping
14.45 - 15.30Kaffepaus med besök i utställningen
15.30 - 17.00Lokal: Crusellhallen
15.30 - 16.00Vårdförlopp för långvarig smärta: en "preview"
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Verksamhetschef, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund
16.00 - 17.00NYA AVHANDLINGAR – I SAMARBETE MED SWEDISH PAIN SOCIETY

Application of the psychological flexibility model in the context of vulvar pain and sexual dysfunction
Pernilla Maathz, PhD, psykolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Universitet

Pain and Pain Management with Femoral Nerve Block Following Hip Fracture. Effects and experiences: the perspective of older patents and staff
Anna Unneby, Medicine Doktor, Universitetsadjunkt med klinisk koppling Ortopeden / PhD, RN, Leg. Sjuksköterska, med funktion Smärtsjuksköterska, Rörelseorganens Centrum, enheten Ortopedi, Region Västerbotten, Institutionen för Omvårdnad Umeå universitet

Sleep and insomnia symptoms in adolescence
Gita Hedin, Doktor Medicinsk vetenskap, Unversitetslektor Folkhälsovetenskap, Högskolan Kristianstad
19.00 - 19.30Lokal: Foajén utanför Garden
Mingel
19.30 -Lokal: Garden på Linköping Konsert & Kongress
Konferensmiddag

Fredag 7 oktober

08.00 - 08.55Yrkesföreningarnas egna möten

Lokal: Operan
Smärtläkarföreningen

Lokal: Duetten
Smärtsektionen, Fysioterapeuterna

Lokal: Solot
Smärtsjuksköterskorna

Lokal: Pressläktaren
Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening

Lokal: Tonen
Svensk Förening för Beteendevetenskap inom Smärta
09-00 - 12.00Lokal: Crusellhallen
09.00 - 10.00Hudnerver för välbehag och smärta
Håkan Olausson, Professor i klinisk neurofysiologi, Linköpings Universitet, Nazdar Ghafouri, PhD, läkare, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping
10.00 - 10.30Kaffepaus med besök i utställningen
10.30 - 11.15Lessons learned from implementation research
Kristin Thomas, Docent, universitetslektor, Linköpings Universitet
11.15 - 12.00Smärta är subjektiv så varför en biobank?
Björn Gerdle, Professor emeritus och Överläkare
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 14.30PARALLELLA SESSIONER: TEAMBASERAD SMÄRTVÅRD I PRAKTIKEN

Lokal: Crusellhallen
Session 1: Fem år av teamarbete på Bäckensmärtenheten i Linköping – lärdomar längs vägen, eller sådant vi önskar att vi vetat när vi satte igång
Eva Uustal, Docent, överläkare, Lovisa Almgren, Fysioterapeut, Anna Rangsjö, Fysioterapeut, Anna Lindgren, Med dr, fysioterapeut, Kristin Öhrman Karpesjö, Vårdadministratör, Catrin Gunnarsson, Psykolog

Lokal: Musikalen
Session 2: Teamrehabilitering vid hypermobilitetsdiagnoser
Moderator: Helena Romero, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping

Hypermobilitet i specialistrehabilitering – vad skiljer sig från andra diagnoser och hur går det för dom?
Peter Molander, Fil.dr, legitimerad psykolog, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping och Linköpings Universitet

A Home in the Body: JEMS®for the Hypermobile Patient
Joanne Elphinston, Director of Elphinston Performance and creator of JEMS

Hypermobilitetsteamet Smärtenheten Västerviks sjukhus, Region Kalmar Län
Hani Hattar, Överläkare, Maria Dahlström, Leg. Sjuksköterska, Annie Anderot, Leg. Fysioterapeut, Susanne Lindholm, Leg. Arbetsterapeut, Rasmus Stjernberg, Leg. Psykolog, Cecilia Gregard, Leg. Sjuksköterska

Lokal: Operan
Session 3: OROFACIALA Smärtteamen i Region Kalmar och Region Östergötland – Tandvård och sjukvård tillsammans
Susanna Gillborg, Övertandläkare, Klinisk Bettfysiologi i Kalmar
Linda Forslund, Övertandläkare, Klinisk Bettfysiologi i Kalmar
Yvonne Halling, stresspedagog, Klinisk Bettfysiologi i Kalmar
Suzanne Petersson, psykolog och psykoterapeut, Samrehab Region Kalmar
Ing-Marie Nilsson, Övertandläkare, Region Östergötland
14.30 - 15.00Kaffepaus med besök i utställningen
15.00 - 16.00Lokal: Crusellhallen
15.00 - 15.45Från NAG till RAG till LAG. Från nationellt perspektiv till riktlinjer i vardagen
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Verksamhetschef, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Inger Landgren, Specialistläkare i allmänmedicin, Gripens Hälsocentral i Oskarshamn
15.45 - 16.00Summering och avslutning. Välkommen till Svenskt Smärtforum 2023 i Uppsala