Preliminärt program

Med reservation för ändringar

Moderator: Sverker Olofsson

Torsdag 12 oktober

08.00 - 09.00Registrering. Kaffe serveras i utställningen
Lokal: Stora salen, plan 6
09.00 - 09.15Öppnande av Svenskt Smärtforum 2023
Cathrine Göransson, Verksamhetschef, Rehabilitering och Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Lenka Katila, Sektionschef, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Anna B. Sellius, Ordförande, Swedish Pain Society, Anders Skarman, Nordenchef, Grünenthal, Anja Schwarz, Sverigechef, Haleon
09.15 - 10.00Update on the diagnosis and assessment of the patient with neuropathic pain
Andrew SC Rice, Professor, Dept. of Surgery and Cancer, Imperial College Chelsea and Westminster Hospital campus, London, UK
10.00 - 10.30Kaffepaus med besök i utställningen
10.40 - 12.00Parallella föreläsningar
Lokal: Stora salen, plan 6
10.40 - 11.20Autoimmuna mekanismer vid nociplastisk smärta
Camilla Svensson, Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
11.20 - 12.00Neuroimmuna interaktioner i muskuloskeletal smärta
Eva Kosek, Professor i Klinisk smärtforskning, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet samt Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Lokal: Sal B, plan 3
10.40 - 11.05Behandling av kronisk smärta inriktad på känsloreglering: teori, praktik och evidens.
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Centrum för hälso- och medicinsk forskning (CHAMP) vid Örebro universitet
11.05 - 11.35Lärdomar av implementering av en känslofokuserad behandling för kronisk smärta i svensk primär- och specialistvård
Sofia Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro Universitet & Karin Löfstrand, Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Psykiatripartners i Östergötland
11.40 - 12.00Nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, Leg fysioterapeut, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, ordf i NAG & Philipp Mittermaier, Smärtläkare, barnsmärtenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ledamot i NAG
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 14.30Parallella föreläsningar
Lokal: Stora salen, plan 6
Session: Jämlik vård
13.00 - 13.40Smärtrehabilitering med språktolk
Smärtrehabteamet, Högspecialiserad Smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Karin Uhlin, Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, överläkare, Läkarchef & Karolina af Ekenstam, Specialistläkare rehabiliteringsmedicin, doktorand & Camilla Bärnholdt, Leg psykolog & Hawraa Abdullah, Kurator & Catherine Lindgren Pettersson, Leg arbetsterapeut
13.45 - 14.30Långvarig smärta och genusnormer
Anke Samulowitz, Leg. Psykolog, med.dr., regiontvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen
Lokal: Sal B, plan 3
Session: Proceduralsmärta hos barn
13.00 - 13.40Psykologiska mekanismer som prediktorer för återhämtning efter operation hos barn och ungdomar
Jenny Thorsell Cederberg, Leg. Psykolog, Med dr., Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset
13.45 - 14.30Smärtlindring till barn, inte bara medicin! Oros- och smärtlindrande strategier i samband med nålrelaterade procedurer på barn
Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
Lokal: Sal C, plan 3
Session: Integration av digitala läsningar i smärtvården
13.00 - 13.40"Patientkollen": Hur kan digitala verktyg förbättra smärtvården?
Terje Kirketeig, Läkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, doktorand, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
13.45 - 14.30Systematisk utveckling och utvärdering av ett digitalt stöd för fysisk aktivitet under MMR – erfarenheter från eVIS-projektet
Veronica Sjöberg, Leg. fysioterapeut och doktorand i Vårdvetenskap, Hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik vid Högskolan Dalarna
14.30 - 15.00Kaffepaus med besök i utställningen
Posterpresentatörerna finns tillgängliga för frågor vid sina postrar
14.30 - 15.00Utbildningsprogram ländryggssmärta
Workshop i Haleons monter i utställningen
Lokal: Stora salen, plan 6
15.00 - 16.00Mechanisms of the Association of Sleep and Pain: Implications for Treatment Development
Patrick H Finan, Professor, PhD, Dept. Of Anesthesiology, University of Virginia School of Medicine
16.00 - 17.00Nya avhandlingar
I samarbete med Swedish Pain Society


Epidemiological register studies on pain -  etiology, treatment and mental health
Fabian Larrosa Pardo, ST-läkare, Intensiv och Perioperativ Vård Lund, Skånes universitetssjukhus 

Chronic pain related to childbirth
Prevalence, characteristics, women’s experiences about its impact and support from healthcare
Beata Molin, Högskoleadjunkt, med.dr. leg. farmaceut, barnmorska, Röda Korsets Högskola
19.00 - 24.00Lokal: Uppsala Slott
Mingel, konferensmiddag & konsert

Fredag 13 oktober

08.00 - 09.00Yrkesföreningarnas egna möten

Smärtläkarföreningen
Lokal: K1 på plan 3

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
Lokal: K2 på plan 3

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
Lokal: K4 på plan 3

Fysioterapeuterna – Smärtsektionen
Lokal: K3 på plan 3

Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening
Lokal: K5 på plan 3
Lokal: Stora salen, plan 6
09.00 - 09.45Multisystems biological approach for human emotions
Lauri Numminmaa, Professor in modeling and medical image processing, Turku PET Centre and Department of Psychology, University of Turku, Finland
09.45 - 10.15Hur barnens upplevelse av våld och försummelse påverkar hälsa och långvarig smärta
Steven Lucas, Docent, barnläkare, Kvinnor och Barns hälsa, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
10.15 - 10.45Kaffepaus med besök i utställningen
10.15 - 10.45Demonstration av säker appliceringsrutin av kapsaicinplåster 
Workshop i Grünenthals monter
10.45 - 12.00Parallella föreläsningar
Lokal: Stora salen, plan 6
10.45 - 12.00Styrketräning vid fibromyalgi och utbredd smärta - hur och varför
Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, sektionschef, Högspecialiserad smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus & Anette Larsson , Leg Fysioterapeut, Med dr, Specialist inom primär hälso- och sjukvård, FoUUI-centrum för primär och nära vård Södra Älvsborg, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Västra Götalandsregionen & Kaisa Mannerkorpi, Leg fysioterapeut, senior professor, Göteborgs universitet, institutet för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för fysioterapi
Lokal: Sal B, plan 3
10.45 - 10.55Intro: Improving perioperative pain management and adverse pain outcomes
Moderator: Adriana Miclescu, Docent, Uppsala universitet
10.55 - 11.25Opioids in the perioperative settings – a deal with the devil?
Eske Aasvang, Professor in Anaesthesiology, University of Copenhagen
11.25 - 12.00Preoperative Sleep Disturbance and Adverse Pain Outcomes after Surgery. Hur sömnstörningar påverkar akut och långvarig postoperativ smärtkontroll
Martin Flores Bjurström, Specialistläkare, PhD, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning, Uppsala universitet
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 14.30Parallella föreläsningar
Lokal: Stora salen, plan 6
13.00 - 13.45Våld i nära relationer
Johanna Belachew, Överläkare, PhD, Verksamhetschef för Specialistklinik för våldutsatta kvinnor, Nationell centrum för Kvinnofrid, Uppsala
13.45 - 14.30Påverkan av tidigare stress och våld på smärtutveckling i biopsykosocialt perspektiv
Torsten Gordh, Professor emeritus, Uppsala universitet
Lokal: Sal B, plan 3
Session: Yrkesinriktad rehabilitering
13.00 - 14.30Öka arbetsförmåga och minska sjukskrivning – rehabilitering som involverar arbetet
Hedvig Zetterberg, Leg. fysioterapeut, Med. Dr., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet & Therese Hellman, Docent, adj lektor i arbetshälsa och leg. Arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Lokal: Sal C, plan 3
Session: Orofacial smärta
13.00 - 13.30Orofacial smärta - en allmän introduktion
Birgitta Häggman Henrikson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Universitet
13.30 - 14.00Orofacial smärta och komorbiditet med andra smärttillstånd
Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet
14.00 - 14.30Orofacialt smärtgruppssamarbete
Erik Lindfors, Med dr, Uppsala universitet
14.30 - 15.00Kaffepaus med besök i utställningen
Lokal: Stora salen, plan 6
15.00 - 15.45The Future for Chronic Pain is Biopsychosocial Processes of Change for Individual People
Lance McCracken, Professor, Avdelningen för klinisk psykologi, Uppsala universitet
15.45 - 16.00Avslutning. Välkommen till Svenskt Smärtforum 2024