Program

Moderator: Heidi Avellan

Torsdag 17 oktober

Lokal: High Live 1, Plan 2 (gäller ej yrkesföreningarnas möten)

08.00–08.45Registrering. Kaffe serveras i utställningen
08.45–09.00Öppnande av Svenskt Smärtforum 2019

Anna Bjarnegård Sellius
Ordförande, Swedish Pain Society

Marcelo Rivano Fischer
Docent, områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus

Björn Lövgren-Ekmehag
Tf Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård (SUS)
Förvaltningen Skånes universitetssjukvård ansvarar för den somatiska sjukhusvården på Skånes universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona, lasarettet Trelleborg och lasarettet i Ystad
09.00–09.30Narrativ medicin - berättelsen som kliniskt verktyg
Valdemar Erling, Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
09.30–10.00Utmaningar inom experimentell smärtforskning
Jens Schouenborg, Professor, Neurofysiologi, Lunds Universitet
10.00–10.30Kaffepaus med besök i utställningen
Presenteras i samarbete med Grunenthal
10.30–11.10Antikroppar med koppling till långvarig smärta – exempel på ”reverse translation”
Camilla Svensson, Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Karolinska Institutet
I samarbete med Grunenthal
11.10–11.40Smärta vid ryggmärgsskada – Problem och utmaningar
Cecilia Norrbrink, Docent i rehabiliteringsmedicin, fysioterapeut, Karolinska Institutet
11.40–11.50Introduktion av posterutställningen
11.50–12.50Lunch och kaffe med besök i utställningen
Kaffet presenteras i samarbete med Pfizer
12.50–13.20Cannabisbehandling vid smärta
Tina Horsted, Läkare, Clinic Horsted, Köpenhamn
13.20–13.50Placebo: vad säger aktuell forskning?
Karin Jensen, Med dr, psykolog, Karolinska Institutet
13.50–14.50Nya avhandlingar
I samarbete med Swedish Pain Society

Pain and disabilty in the jaw and neck regions after whiplash trauma – a short- and long-term perspective
Ewa Lampa, Övertandläkare, specialist i bettfysiologi, medicine doktor, Klinisk oral fysiologi, Region Västerbotten / Umeå universitet

Multidisciplinär rehabilitering vid långvarig smärta. Utvärdering av effekter och prognostiska faktorer.
Elena Tseli, PhD, fysioterapeut, Inst för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, KI

Web-based learning design in paediatric perioperative care – the importance of including an educational framework and children's own perspectives
Gunilla Lööf, PhD, Anestesisjuksköterska, Astrid Lindgrens barnsjukhus
14.50–15.20Kaffepaus med besök i utställningen
Presenteras i samarbete med Teva
Posterpresentatörerna finns tillgängliga för frågor vid sina postrar
15.20–15.50Vad händer om myndigheterna samverkar: att nå en hållbar återgång till arbete efter multimodal rehabilitering
Frida Svanholm, Leg Arbetsterapeut, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping
15.50–16.20Modernt tänk i neonatal smärta
Mats Eriksson, Professor, specialistsjuksköterska, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet & Elisabeth Norman, Överläkare, Neonatalkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
16.20–16.50Små barn blir stora: långtidsuppföljning av cancerbehandling hos barn
Marianne Jarfelt & Margaretha Stenmarker, Barnonkologer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
17.00–18.00Yrkesföreningarnas möten
Nätverkens möten arrangeras i ”Conference Live 1 - 14” på plan 1.
Exakt lokal meddelas på plats.


Svenska Smärtläkarföreningen

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS)

SSOS, Sveriges Sjuksköterskor inom Området Smärta
19.30–Mingel, konferensmiddag och konsert
Clarion Live

Fredag 18 oktober

Lokal: High Live 1, Plan 2 (gäller ej yrkesföreningarnas möten)

08.00–09.00Yrkesföreningarnas möten
Nätverkens möten arrangeras i ”Conference Live 1 - 14” på plan 1.
Exakt lokal meddelas på plats.


Svenska Smärtläkarföreningen

Smärtsektionen, Fysioterapeuterna

Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening
09.00–09.40Nya avhandlingar
I samarbete med Swedish Pain Society

Predictors and mediators of outcome in CBT for chronic pain: The roles of psychological flexibility and PTSD
Sophia Åkerblom, PhD, leg. psykolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Balancing Everyday Life (Vardag i Balans): Exploring change following an activity-based lifestyle intervention
Kristine Lund, Phd, arbetsterapeut, Lunds universitet
09.40–10.25Kraften eller krocken i ”olika” – om kultur, språk, samhälle och sjukvård vid smärta
Karin Uhlin, Doktorand vid KIDS, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, överläkare Högspecialiserad smärtrehabilitering Danderyds Sjukhus & Monika Löfgren, Docent i rehabiliteringsmedicin, leg. sjukgymnast, sektionschef Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds Sjukhus
10.25–10.50Kaffepaus med besök i utställningen
Presenteras i samarbete med Allergan
10.50–11.20Botox in Chronic Migraine; Who? How? When?; Guidelines from the European Headache Federation
Lars Bendtsen, Associate Professor at Dept. Neurology at the Danish headache Centre
I samarbete med Allergan
11.20–11.50Smärtans börda är tung att bära: vägar framåt
Steven Linton, Professor i klinisk psykologi, forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
I samarbete med Pfizer
11.50–12.50Lunch och kaffe med besök i utställningen
Kaffet presenteras i samarbete med Novartis
12.50–13.20CGRP-hämmare – från forskning till klinik
Yngve Hallström, Chefsläkare/neurolog, Neuro Center Stockholm
I samarbete med Novartis
13.20–14.35Psychological treatments for chronic pain: success and mistakes. Time for theoretical integration? Overview and suggestions for future directions
(Psykologiska behandlingar för långvarig smärta: framgångar och misstag. Tid för teoretisk integration? Översikt och förslag på möjliga vägar framåt)
Marcelo Rivano Fischer, Docent, områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund & Lance McCracken, Professor i klinisk psykologi, Uppsala universitet & Steven Linton, Professor i klinisk psykologi, forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
14.35–15.00Kaffepaus med besök i utställningen
15.00–15.45Just nu i smärtvärlden, Sverige: Rapport NPO/NAG smärta - rapport ny forskning NRS
Björn Gerdle, Professor, Smärt- och rehabiliteringsmedicin, IMH, Linköpings universitet & Marcelo Rivano Fischer, Docent, områdeschef/sektionschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukus, Lund
15.45–16.30Avslutande paneldebatt och diskussion
Heidi Avellan, moderator

Smärta: viktig för alla men eftersatt i vården. Vad göra?
Primärvård, specialistvård, egen vård. Vem gör vad?... Och varför?
Kropp eller själ, vad styr våra diagnoser och behandlingar?
Smärtvård och smärtforskning: nya generationer? "marknadsföring"?
Smärta vad gör det med "oss"?
Smärta: ett arbetsmiljöproblem eller brist på rätt verktyg?