Preliminärt program

Moderator: Heidi Avellan

Torsdag 17 oktober

08.00 - 08.45Registrering. Kaffe serveras i utställningen
08.45 - 09.00Öppnande av Svenskt Smärtforum 2019
09.00 - 10.00FöreläsningarNarrativ medicin - berättelsen som kliniskt verktyg
Valdemar Erling

Smärtforskningens utmaningar
Jens Schouenborg
10.00 - 10.30Kaffepaus med besök i utställningen
10.30 - 11.50Föreläsningar Smärta vid ryggmärgskada - Problem och utmaningar
Cecilia Norrbrink

Cannabisbehandling vid smärta
Tina Horstedt

Placebo: vad säger aktuell forskning?
Karin Jensen
11.50 - 12.00Introduktion av posterutställningen
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 13.40Presentation av nya avhandlingar
I samarbete med Swedish Pain Society

Pain and disabilty in the jaw and neck regions after whiplash trauma – a short- and long-term perspective
Ewa Lampa, övertandläkare, Institutionen för odontologi, Umeå Universitet

Multidisciplinär rehabilitering vid långvarig smärta. Utvärdering av effekter och prognostiska faktorer.
Elena Tseli, Fysioterapeut, Inst för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, KI
13.40 - 14.10Föreläsning i samarbete med Guldsponsor
14.10 - 14.50Presentation av nya avhandlingar
I samarbete med Swedish Pain Society

Web-based learning design in paediatric perioperative care – the importance of including an educational framework and children´s own perspectives

Gunilla Lööf

Balancing Everyday Life. Exploring change following an activity-based lifestyle intervention for mental health service users
Kristine Lund, Arbetsterapeut, Lunds universitet
14.50-15.20FöreläsningarVad händer om myndigheternas samverkar: att nå en hållbar återgång till arbete efter multimodal rehabilitering
Frida Svanholm
15.50 - 16.50Föreläsningar

Modernt tänk i neonatal smärta
Mats Eriksson & Elisabeth Norman

Små barn blir stora: långtidsuppföljning av cancerbehandling hos barn
Marianne Jarfelt och Margaretha Stenmarker
16.50 - 17.30Vad händer vid övergången från akut till långvarig smärta?
Camilla Svensson
19.00 - 19.30Mingel
Clarion Live
19.30 -Konferensmiddag och underhållning
Clarion Live

Fredag 18 oktober

08.00 - 09.00Yrkesföreningarnas möten
09.00 - 09.40Presentation av nya avhandlingar
I samarbete med Swedish Pain Society

Predictors and mediators of outcome in CBT for chronic pain: The roles of psychological flexibility and PTSD
Sophia Åkerblom, psykolog, Lund Universitet
09.40-10.15Kraften eller krocken i ”olika” – om kultur, språk, samhälle och sjukvård vid smärta
Karin Uhlin & Monika Löfgren
10.15 - 10.45Kaffepaus med besök i utställningen
10.45 - 11.15Föreläsning i samarbete med Guldsponsor
11.15 - 12.30Psykologiska modeller: tid för en intergration?
Marcelo Rivano Fischer, Lance McCracken, Steven Linton
12.30 - 13.30Lunch med besök i utställningen
13.30 - 14.30Just nu i smärtvärlden, Sverige: Rapport NPO/NAG smärta - rapport ny forskning NRS
Björn Gerdle, Marcelo Rivano Fischer
14.30 - 15.00Kaffepaus med besök i utställningen
15.00 - 16.00Avslutande paneldebatt och diskussion
Heidi Avellan, moderator

Smärta: viktig för alla men eftersatt i vården. Vad göra?

Primärvård, specialistvård, egen vård. Vem gör vad?... Och varför?

Kropp eller själ, vad styr våra diagnoser och behandlingar?

Smärtvård och smärtforskning: nya generationer? "marknadsföring"?

Smärta vad gör det med "oss"?

Smärta: ett arbetsmiljöproblem eller brist på rätt verktyg?