Preliminärt program

Med reservation för ändringar

Torsdag 6 oktober

08.00 - 09.00Registrering i Konsert & Kongress entré
09.00 - 09.10Välkommen och introduktion till Svenskt Smärtforum 2022
Christer Björkegren, Regiondirektör
Anna Bjanegård Sellius, Ordförande Swedish Pain Society
09.10 - 10.30Knowledge to practice: Hjärnstark
Anders Hansen, Läkare, psykiater, författare
10.30 - 11.00Kaffepaus med besök i utställningen
11.00 - 12.15Vad menar vi med Biopsykosocialt?
Martin Södermark, Leg. Psykolog, Linköpings Universitet, Emmanuel Bäckryd, Docent, överläkare, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, Anna-Karin Norlin, Specialistläkare i allmänmedicin, doktorand, Instititutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet
12.15 - 13.15Lunch med besök i utställningen
13.15 - 14.45PARALLELLA SESSIONER: KNOWLEDGE TO PRACTICE

Session 1: Hur undervisar vi om smärta?
Anne Söderlund Schaller, Phd, adjungerad universitetslektor, Linköpings Universitet, Huan-Ji Dong, Överläkare, docent i Rehabiliteringsmedicin, Linköpings Universitet, Olle Skogberg, Överläkare och doktorand, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping, Emmanuel Bäckryd, Docent, överläkare, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping, Universitetssjukhuset i Linköping

Session 2: Digital smärtrehabilitering
Joakim Ekberg, Utvecklingsstrateg, Region Östergötland, Nina Bendelin, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskarstuderande, Linköpings Universitet, Mathilda Björk, Professor i arbetsterapi, Instititutionen för för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Session 3: Långvarig smärta hos barn
NAG Smärta och barn
Eva Gåve, Universitetsadjunkt, leg. fysioterapeut, spec i pediatrisk fysioterapi, Inst. för kvinnor och barns hälsa

Sömn och neuropsykiatri vid långvarig smärta/hypermobilitet
Erik Kindgren, Överläkare/studierektor, Barn- och ungdomssjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Skövde, doktorand Linköpings Universitet

Återkommande smärta och skolnärvaro
Susanne Ragnarsson, Leg. Barnsjuksköterska, lektor i omvårdnad, Institutionen för omvårdnad, Förenad anställning som samordnare för Barnhälsovården i Region Västerbotten, Kompetenscentrum för mödra-barnhälsovård, Umeå Universitet

Session 4: Vad är egentligen en "blockad"
Smärtenheten i Linköping
14.45 - 15.30Kaffepaus med besök i utställningen
15.30 - 16.00Presentation av NAG
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Verksamhetschef, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund
16.00 - 17.00NYA AVHANDLINGAR – I SAMARBETE MED SWEDISH PAIN SOCIETY

Application of the psychological flexibility model in the context of vulvar pain and sexual dysfunction
Pernilla Maathz, PhD, psykolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
19.00 - 19.30Mingel
Lokal: Garden på Linköping Konsert & Kongress
19.30 -Konferensmiddag
Lokal: Garden på Linköping Konsert & Kongress

Fredag 7 oktober

08.00 - 08.55Yrkesföreningarnas egna möten
09.00 - 10.00Föreläsning baserad på Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021: Hudnerver för välbehag och smärta
Håkan Olausson, Professor i klinisk neurofysiologi, Linköpings Universitet, Nazdar Ghafouri, PhD, läkare, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping
10.00 - 10.30Kaffepaus med besök i utställningen
10.30 - 11.15Knowledge to practice: Tema team/implementering
Kristin Thomas, Docent, universitetslektor, Linköpings Universitet
11.15 - 12.00Biobanken: viktig för oss alla
Björn Gerdle, Professor emeritus
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 14.30PARALLELLA SESSIONER: TEAMBASERAD SMÄRTVÅRD I PRAKTIKEN

Session 1: Teamperspektiv på bäckenbottensmärta
Eva Uustal, Överläkare, Kvinnokliniken Linköpings Universitetssjukhus

Session 2: Teamrehabilitering vid hypermobilitetsdiagnoser
Moderator: Helena Romero, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping

Peter Molander, Smärt- och Rehabcentrum i Linköping och Linköpings Universitet

Joanne Elphinston, Fysioteraput, JEMS

Hypermobilitetsteamet Smärtenheten Västerviks sjukhus, Region Kalmar Län
Hani Hattar, Överläkare, Maria Dahlström, Leg. Sjuksköterska, Annie Anderot, Leg. Fysioterapeut, Susanne Lindholm, Leg. Arbetsterapeut, Rasmus Stjernberg, Leg. Psykolog

Session 3: OROFACIALA Teamet Region Kalmar
Susanna Gillborg, Övertandläkare, Klinisk Bettfysiologi i Kalmar
14.30 - 15.00Kaffepaus med besök i utställningen
15.00 - 15.45Från NAG till RAG till LAG. Från nationellt perspektiv till riktlinjer i vardagen
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Verksamhetschef, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Stefan Bragsjö, Regional verksamhetschef Region Kalmar län
15.45 - 16.00Summering och avslutning. Välkommen till Svenskt Smärtforum 2023 i Uppsala