Sofia Bergbom, Fil.dr., Centrum för Hälso- och Medicinsk Psykologi, Örebro Universitet & Karin Löfstrand, Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Psykiatripartners i Östergötland

När en ny behandlingsintervention har utvecklats och utvärderats i vetenskapliga sammanhang önskar forskarna vanligtvis att interventionen sprids till kliniska sammanhang. Implementeringen av nya interventioner kommer med vissa utmaningar och svårigheter. Den här presentationen berör implementeringen av en ny intervention för samsjuklig smärta och psykisk ohälsa. Presentationen syftar till att sammanfatta hur terapeuter från primärvård och specialistvård upplevde implementeringen, vad som fungerade bra och mindre bra. I studien som presentationen berör deltog nio psykologer som samtliga använt interventionen med patienter inom de verksamheter där de arbetade. De lyfte faktorer såsom hur anpassningsbar interventionen var, prioritering av patienters behov, chefens engagemang i implementeringen, samarbete över professionsgränser, och deras eget engagemang. Sammanfattningsvis tycks det ha avgörande betydelse att vissa nyckelpersoner, däribland terapeuterna själva, har ett tydligt mandat inom sin organisation för att implementera nya interventioner.