Kontakt

Svenskt Smärtforum produceras av Rufus & Joshua på uppdrag av Swedish Pain Society

Kontakta gärna oss:
Rufus & Joshua
Östgötagatan 48A
116 64 Stockholm
www.rufusjoshua.se

Projektledare
Mathias Walin
mathias@rufusjoshua.se
070-543 80 16

Östgötagatan 48A 116 64 Stockholm