Kontakt

Svenskt Smärtforum produceras av Rufus & Joshua på uppdrag av Swedish Pain Society

Kontakta gärna oss:
Rufus & Joshua
Trädgårdstvärgränd 2
111 31 Stockholm
www.rufusjoshua.se

Projektledare
Mathias Walin
mathias@rufusjoshua.se
070-543 80 16