Fabian Larrosa Pardo, ST-läkare, Intensiv och Perioperativ Vård Lund, Skånes universitetssjukhus 

Den här avhandlingen är baserad på registerdata från sjukvårdsbesök i Region Skåne samlade i Region Skånes vårddatabaser (RSVD) som är väldigt ovanlig i ett globalt perspektiv i och med att det samlar data från alla sorters vårdbesök som sker i Region Skåne, oavsett vårdgivare. Det tillsammans med möjlighet att länka ihop med andra nationella register gav en unik möjlighet att studera viktiga hypoteser och samband på befolkningsnivå. I de fyra delstudierna som avhandlingen innehåller visade jag och mina medförfattare:

  • Att reumatoid artrit, endometrios och inflammatorisk tarmsjukdom alla ökar risken för generaliserad smärta (smärttillstånd där smärtan är spridd i kroppen till exempel fibromyalgi), detta talar för att återkommande smärtsamma skov av skilda orsaker kan öka risken för generaliserad smärta. Sannolikt sker detta via så kallad sensitisering där kroppens smärtsignalering blir känsligare än normalt. Att identifiera och behandla smärta bättre hos de med kroniska sjukdomar skulle möjligtvis kunna minska risken för senare generaliserad smärta.
  • Att det finns ett tvåvägssamband mellan smärta och psykisk sjukdom där det ena tillståndet ökar risken för det andra och vice versa, en teori som funnits länge men som här visas stämma i befolkningen. Det tyder på att det är viktigt att, när man behandlar patienter med det ena tillståndet vara uppmärksam på, fråga om, och vid behov behandla även det andra tillståndet
  • Att akut skada i form av handledsfraktur kan vara en inkörsport för långvarig opiatanvändning (användning i mer än tre månader) särskilt hos de som tidigare använt opiater och de med psykisk sjukdom. Ett viktigt fynd är att tidigare regelbundet bruk av opiater som sedan upphört ökar risken för långvarig opiatanvändning rejält flera år efter att det senaste bruket upphörde.
  • Att medan vårdsökande för smärta har minskat hos tonåringar och unga vuxna så finns det en hög och ökande andel av den unga befolkningen med psykiska sjukdomar och besvär framför allt hos flickor och kvinnor. Användning av läkemedel för psykiska sjukdomar och besvär har ökat de senaste åren och de med samtidiga psykiska sjukdom och smärta hade högre läkemedelsanvändning generellt. Våra resultat visar på vikten av att lägga extra fokus på psykisk hälsa hos ungdomar, med eller utan samtidig smärta, för att undvika negativ påverkan på individerna och samhället i stort.