Videoföreläsningar 2021

Been there, done that – What now?
Steven Linton, Senior Professor i klinisk psykologi
Öppningsanförande om långvarig smärta

Neuromodulation
Terje Kirketeig, Läkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Preventing pain-related work disability: Keys for success
Michael Nicholas, Professor, Pain Management Research Institute, University of Sydney, Australia

Early interventions to prevent chronic pain in routine care: The American story
William Shaw, Associate Professor of Medicine, the University of Connecticut Health Center, USA
Discussion: Steven Linton & William Shaw & Michael Nicholas

ACT i praktiken
JoAnne Dahl, Professor, Uppsala Universitet & Lance McCracken, Professor, Uppsala Universitet

Modern Endometriosvård – paradigmskifte från ett biomedicinskt till ett biopsykosocialt synsätt
Åsa Ringqvist, Överläkare, PhD, spec psykiatri, smärtlindring, Smärtrehabilitering, SUS, Lund

Can postoperative pain be prevented?
Silje Reme, Professor i psykologi, Oslo Universitet, psykologspecialist, Oslo Universitetssjukhus

Salivary biomarkers in chronic muscle pain
Hajer Jasim, ST-tandläkare, Med Dr., Karolinska Institutet; Eastman Institutet

Multimodal rehabilitation for patients with chronic pain in nothern Sweden, focusing on gender and age
Linda Spinord, Leg Arbetsterapeut, Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus

Register studies on pain throughout the course of life – its occurrence and relation to mental illness
Elisabeth Bondesson, Leg fysioterapeut, Medicinska Fakulteten Lunds Universitet och Smärtrehab Skånes Universitetssjukhus

Postoperative recovery in children after tonsil surgery: with a focus on pain and pain management from the child’s, caregivers’, and professionals’ perspectives
Fredrik Alm, Med.Dr, Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, Universitetsadjunkt, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Postoperative pain management in planned lumbar spine surgery: Implementing structural changes in a complex healthcare setting
Eva Angelini, Universitetsadjunkt, PhD, Översjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Getting close with discomfort: Exposure therapy for fibromyalgia
Maria Hedman-Lagerlöf, Leg. Psykolog, Med. Dr, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning (CPF)

Från epidemiologi till klinik vid långvarig smärta. Erfarenheter från 25 år med Epipain
Stefan Bergman, Professor i allmänmedicin samt docent i experimentell reumatologi. Doktor i medicinsk vetenskap, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet

Vulvasmärta – När sex gör ont
Anna Bjarnegård Sellius, Fysioterapeut, specialist i smärta och smärtbehandling, Sexualmedicinsk Centrum, Göteborg & Ida Flink, Docent, psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro Universitet & Hanna Rydberg, Specialistläkare i gynekologi och obstretik, Sexualmedicinskt centrum samt Kungälvs gynmottagning

Emotionsreglering som central mekanism i vidmakthållande av smärtproblematik
Katja Boersma, Professor, psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro Universitet

Kultur och smärta
Hani Hattar, Överläkare, specialist i medicinsk rehabilitering, smärtlindring och geriatrik, Västerviks sjukhus

Perifera biomarkörer vid Generaliserade smärtor och Fibromyalgi – en omöjlighet eller…
Björn Gerdle, Professor emeritus och Ämnesföreträdare

Den nya versionen av International Classification of Diseases: Det finns goda skäl att bry sig!
Emmanuel Bäckryd, Docent, överläkare, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping

NAG – NRS: nytt om forskning
NAG Smärta: Standardiserat vårdförlopp för långvarig smärta
En första inblick i det nationella arbetet
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Verksamhetschef, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund & Björn Gerdle, Professor emeritus och Ämnesföreträdare