Etablerat 1917 i Helsingfors

I över hundra år har vår ambition varit att tillhandahålla stabil och säker tillgång till läkemedel till rimliga priser.
Ta del av vår historia, våra värderingar och ambitioner i en kort videopresentation här bredvid.

Läs mer om vår historia och våra värderingar på orionpharma.se

Väljer du det billigaste alternativet för att spara pengar för Din patient och samhället?

Inom terapiområdet neuropatisk smärta erbjuder vi Pregabalin Orion och Gabapentin Orion. Båda läkemedlen har lågt/lägst pris sedan lång tid tillbaka och vi håller en hög och stabil leveranssäkerhet. Både Pregabalin Orion och Gabapentin Orion finns i ett brett sortiment av styrkor och förpackningar. Flera av Sveriges regioner rekommenderar Pregabalin Orion och Gabapentin Orion för att spara pengar.
(Klicka på bilden för större bild)

Generiskt utbyte minskar läkemedelskostnader − men kan inte alltid göras automatiskt på apotek

Pregabalin och Gabapentin byts inte automatiskt ut till billigaste alternativ på apotek. Detta då de även har indikationen epilepsi. Ett aktivt val av billigaste alternativ måste göras vid receptförskrivning både vid ny insättning och vid förnyat recept.
Du kan läsa mer om ej utbytbara generiska läkemedel här →
(Klicka på bilden för större bild)

Gabapentin Orion tabletter och kapslar (gabapentin) antiepileptika [Rx] F. Vid epilepsi: som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 år. För monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 12 år. För behandling av perifer neuropatisk smärta, såsom smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Filmdragerade tabletter 600 mg och 800 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2021-08-09. Hårda kapslar 300 mg och 400 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2020-12-21.

För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Pregabalin Orion (pregabalin) antiepileptika [Rx]. (F)  Risk för tillvänjning föreligger.

Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Indikationer: Perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Som tilläggsbehandling vid epilepsi för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) neuropatisk smärta endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Behandling med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella effekter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk eller beroende av pregabalin. Hårda kapslar 25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2021-09-30. För priser och ytterligare information se www.fass.se.