Vardagshälsa för alla

Vi vill hjälpa människor att få ut så mycket som möjligt av livet. Att hålla sig vid god hälsa är en förutsättning för det.
God hälsa innebär att undvika allvarliga sjukdomar eller sjukhusvistelse. Men det betyder också att kunna styra över sin egen hälsa och känna sig frisk. Varje dag.
Karo Pharma erbjuder en portfölj hälsovårdsprodukter och tjänster som behandlar hälsoproblem i vardagen och bidrar till att förebygga sjukdomar.

Med ett brett utbud av insiktsbaserade varumärken och tjänster – från kosmetiska produkter till receptbelagda läkemedel – ger vi partners och konsumenter de valmöjligheter, den kunskap och den tillgänglighet de behöver för att hålla sig friska. Vi kallar det ”Smart choices for everyday healthcare”.

Vi tror på livslångt lärande och är stolta över att vara en del av människors vardag. Vi levererar i enlighet med våra målsättningar varje dag, vägledda av insikter från omvärlden och våra gemensamma värderingar.

Vi vill ge människor kontroll över sin vardagshälsa – så att de kan göra smarta val och leva livet fullt ut. Varje dag.
https://www.karopharma.se/

På Karo Pharma arbetar vi kontinuerligt med att säkra att våra läkemedel används på rätt sätt och till rätt patienter. För utbildning, information och stödmaterial inom området smärta kontakta gärna mig.

Duško Stojanović
Business Access Manager
Pharma Rx
Cell: +46 721 900 444
E-mail: dusko.stojanovic@karopharma.com
Web: www.karopharma.se