Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgiförbundet bildades 1998 i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. Arbetet sker både på lokal, nationell och internationell nivå. Idag har Fibromyalgiförbundet 31 föreningar runt om i landet.

Personer med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet vilket behövs förändras. Därför arbetar förbundet med att informera sjukvård, försäkringskassa och arbetsgivare och andra för att öka medvetenheten om fibromyalgi. Vi tillhandahåller också kunskapsstöd i form av skriftlig information och digitala hjälpmedel.

Vi vill genom att ge stöd till forskning få fram orsaken till sjukdomen och därmed effektivare behandlingsformer. I vår forskningsstiftelse kan ni söka medel till er forskning.

Förbundet samarbetar med bland annat Funktionsrätt Sverige nationellt och med ENFA internationellt för att påverka politiska beslut. Fibromyalgiförbundet är även medlem i andra internationella organisationer. På Fibromyalgiförbundets hemsida kan du hitta det material som vi tillhandahåller, beställ gärna våra broschyrer till era patienter. Ni hittar dem här våra broschyrer är kostnadsfria till er i vården, vi brukar skicka ca 50 patientbroschyrer åt gången.

Nu 2020 har Fibromyalgiförbundet kommit långt med att synliggöra diagnosen. Vi syns på många mässor för professionen, Almedalsveckan och vi har även jobbat fram en egen hälsoportal. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Fibromyalgiförbundet har under tre år byggt upp en digital portal för egenvård och sjukdomsbemästring. Projektet har haft stöd av Allmänna Arvsfonden men drivs nu enbart av Fibromyalgiförbundet. Fibromyalgiportalen är en hjälp till självhjälp för våra medlemmar men fungerar även för alla som har långvarig smärta.

Portalen kan användas tillsammans med rehabiliteringen inom vården som ett komplement eller vara en förlängning efter att patienten har rehabiliterats färdigt. Användaren sätter själv upp sina mål och jobbar efter det. Till hjälp finns en internettbaserad unik 7 veckors ACT-kurs, utvecklad till portalen i samarbete med Uppsala universitet. Man hittar också stresskola, sömnskola, mindfulness, yoga samt olika dagböcker att fylla i. Vi har även en hel del fysisk aktivitet i olika nivåer, allt för att alla ska hitta något för sig. Vill användaren ha hjälp att komma igång erbjuds samtalsrådgivning

Vår vision är att portalen även ska kunna fungera som en kunskapsbank till vården. Länk till Fibromyalgiportalen hittar du här

Kontakt

Marie-Louise Olsson
0708–661130
marie-louise.olsson@fibromyalgi.se

Birgitta Gustafsson
070–8845637
birgitta.gustafsson@fibromyalgi.se

Svenskt Smärtforum 2021 arrangeras på Stadshotellet i Västerås