Preliminärt program

Torsdag 21 oktober

Moderator: Anna Bjarnegård Sellius

08.30 - 08.45Välkommen och introduktion till Svenskt Smärtforum 2021
08.45 - 09.15Been there, done that – What now?
Steven Linton, Senior Professor i klinisk psykologi
Öppningsanförande om långvarig smärta
09.15 - 09.45Neuromodulation
Terje Kirketeig, Läkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
09.45 - 10.10Kaffepaus
10.10 - 10.55Preventing pain-related work disability: Keys for success
Michael Nicholas, Professor, Pain Management Research Institute, University of Sydney, Australia
10.55Bensträckare
11.00 - 11.40Early interventions to prevent chronic pain in routine care: The American story
William Shaw, Associate Professor of Medicine, the University of Connecticut Health Center, USA
11.40 - 11.50Sammanfattande diskussion med Michael Nicholas, William Shaw och Steven Linton
11.50 - 12.00Introduktion till posterutställningen
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00ACT i praktiken
JoAnne Dahl, Professor, Uppsala Universitet & Lance McCracken, Professor, Uppsala Universitet
14.00 - 14.05Bensträckare
14.05 - 14.40Modern Endometriosvård - paradigmskifte från ett biomedicinskt till ett biopsykosocialt synsätt
Åsa Ringqvist, Överläkare, PhD, spec psykiatri, smärtlindring, Smärtrehabilitering, SUS, Lund
14.40 - 15.00Kaffepaus
15.00 - 15.40Can postoperative pain be prevented?
Silje Reme, Professor i psykologi, Oslo Universitet, psykologspecialist, Oslo Universitetssjukhus
15.40 - 16.40Nya avhandlingar
Swedish Pain Society

Salivary biomarkers in chronic muscle pain
Hajer Jasim, ST-tandläkare, Med Dr., Karolinska Institutet; Eastman Institutet

Multimodal rehabilitation for patients with chronic pain in nothern Sweden, focusing on gender and age
Linda Spinord, Leg Arbetsterapeut, Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus

Register studies on pain throughout the course of life - its occurrence and relation to mental illness
Elisabeth Bondesson, Leg fysioterapeut, Medicinska Fakulteten Lunds Universitet och Smärtrehab Skånes Universitetssjukhus
19.00 - 19.30Mingel
Foajén utanför Stora salen, Elite Stadshotellet
19.30 -Konferensmiddag
Stora salen, Elite Stadshotellet

Fredag 22 oktober

08.00 - 09.00Yrkesföreningarnas möten
Ni loggar in med samma Zoom-länk som till Svenskt Smärtforum. Därefter väljer ni respektive Breakout room.

Svenska Smärtläkarföreningen
Zoom Breakout room 1

SSOS
Zoom Breakout room 2

Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening
Zoom Breakout room 3

Digitalt föreningsmöte för psykologer och socionomer inom smärta
Webmötet är gratis och öppet för alla. Smärtrehab Västmanland som presenterar sitt arbetssätt.
Psykologerna Lovisa Hamrin och Linda Oscarsson Häljesgård
Anslut till föreningsmötet via Zoom →
09.00 - 09.45Nya avhandlingar
Swedish Pain Society

Postoperative recovery in children after tonsil surgery: with a focus on pain and pain management from the child’s, caregivers’, and professionals’ perspectives
Fredrik Alm, Med.Dr, Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, Universitetsadjunkt,
Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper


Postoperative pain management in planned lumbar spine surgery: Implementing structural changes in a complex healthcare setting
Eva Angelini, Universitetsadjunkt, PhD, Översjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet


Getting close with discomfort: Exposure therapy for fibromyalgia
Maria Hedman-Lagerlöf, Leg. Psykolog, Med. Dr, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning (CPF)
09.45 - 10.15Från epidemiologi till klinik vid långvarig smärta. Erfarenheter från 25 år med Epipain
Stefan Bergman, Professor i allmänmedicin samt docent i experimentell reumatologi. Doktor i medicinsk vetenskap, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet
10.15 - 10.40Kaffepaus
10.40 - 11.40Vulvasmärta – När sex gör ont
Anna Bjarnegård Sellius, Fysioterapeut, specialist i smärta och smärtbehandling, Sexualmedicinsk Centrum, Göteborg & Ida Flink, Docent, psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro Universitet & Hanna Rydberg, Specialistläkare i gynekologi och obstretik, Sexualmedicinskt centrum samt Kungälvs gynmottagning
11.40 - 11.45Bensträckare
11.45 - 12.15Emotionsreglering som central mekanism i vidmakthållande av smärtproblematik
Katja Boersma, Professor, psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro Universitet
12.15 - 13.15Lunch
13.15 - 13.45Kultur och smärta
Hani Hattar, Överläkare, specialist i medicinsk rehabilitering, smärtlindring och geriatrik, Västerviks sjukhus
13.45 - 13.50Bensträckare
13.50 - 14.20Perifera biomarkörer vid Generaliserade smärtor och Fibromyalgi – en omöjlighet eller…
Björn Gerdle, Professor emeritus och Ämnesföreträdare
14.20 - 14.50Den nya versionen av International Classification of Diseases: Det finns goda skäl att bry sig!
Emmanuel Bäckryd, Docent, överläkare, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping
14.50 - 15.15Kaffepaus
15.15 - 15.45NAG - NRS: nytt om forskning

NAG Smärta: Standardiserat vårdförlopp för långvarig smärta

En första inblick i det nationella arbetet
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Verksamhetschef, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund & Gunilla Brodda Jansen, Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring & Björn Gerdle, Professor emeritus och Ämnesföreträdare
15.45 - 16.00Avslut + Välkommen till Svensk Smärtforum 2022 i Linköping