En kamp om identitet, tilltro och kontroll – En kvalitativ studie om erfarenhet av att leva med och rehabilitera patellatendinopati

Erwin Lindén

Kontakt: erwin.a.linden@gmail.com

↓ Ladda ner poster i PDF-format