Posterutställning

Samband mellan kondition respektive greppstyrka och hälsorelaterad livskvalitet hos gymnasieungdomar
Andreas Hedin

Physiotherapist-led rehabilitation for patients with chronic musculoskeletal pain: Interventions and promising long-term outcomes
Anna Trulsson Schouenborg

En kamp om identitet, tilltro och kontroll – En kvalitativ studie om erfarenhet av att leva med och rehabilitera patellatendinopati
Erwin Lindén, Joakim Arnmark

Introduction of a multimodal pain rehabilitation intervention at primary care level – factors associated with a change in healthcare utilization. A pilot studio.
Katarina Eklund

RELIEF- en prekommersiell upphandling av ett digitalt system för att stödja patienter med långvarig smärta
Maria Ioannidou

Utveckling av ny metod för mätning av knästräckning vid överrörlighetsdiagnostik
Muhammad Jassim

Erfarenheter och utvärdering av ett digitalt smärtprogram
Nora Habul

Benefits of using the Brief Pain Inventory in patients with cancer pain: an intervention study conducted in Swedish hospitals
Viveca Andersson