Program

Med reservation för ändringar

TORSDAG 12 OKTOBER

08.00 – 08.45 Registrering. Kaffe serveras i utställningen
08.45 – 09.00 Öppnande av Svenskt Smärtforum 2017
Anna Bjarnegård, Ordf Swedish Pain Society och Olaf Gräbel, Vårdenhetsöverläkare, Östra sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
09.00 – 12.30 POSTOPERATIV SMÄRTA
09.00 – 09.45 Persisting pain after surgery – where do we stand today?
Audun Stubhaug, Professor i anastesiologi, Oslo Universitetssjukhus
09.45 – 09.50 Bensträckare
09.50 – 10.20 Indelning i akut, långvarig och cancer-relaterad smärta – gammaldags och rentav farlig, eller still going strong?
Emmanuel Bäckryd, Universitetsöverläkare, Smärt-och Rehabiliteringscentrum, Linköping
I samarbete med Grunenthal
10.20 – 11.00 Kaffepaus med besök i utställningen
Posterpresentatörerna finns tillgängliga för frågor vid sina postrar
11.00 – 12.30 Postoperativ smärta – psykologi och somatik
Peter Dahm, Verksamhetschef An-Op-IVA, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
12.30 – 13.30 Lunch med besök i utställningen
13.30 – 15.30 BARN/UNGA VUXNA OCH SMÄRTA
13.30 – 13.45 More than pain – Assessment and treatment of pain-related dysfunction in pediatric chronic pain
Marie Kanstrup, Phd, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset
13.45 – 15.15

Unga vuxna, trauma och smärta
– Behandling av smärta som reaktion på trauma. – Mekanismer bakom dissociation och funktionella tillstånd
Carl Sjöström, Överläkare, specialist i allmän psykiatri och rehabiliteringsmedicin, Sandviken.

– Erfarenheter från manualbaserad gruppbehandling för patienter med traumarelaterad dissociation
Anna Altvall, Leg. fysioterapeut, Tina Camitz, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Psykiatriska kliniken Kungälvs Sjukhus, Angelica Jonsson patientrepresentant.

15.15 – 15.30 Smärtskattning och smärtbehandling av nyfödda barn
Emma Olsson, sjuksköterska, barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
15.30 – 16.00 Kaffepaus med besök i utställningen
Posterpresentatörerna finns tillgängliga för frågor vid sina postrar
16:00 – 16.30 Är migrän en kronisk smärtsjukdom?
Mats Karlsson, Läkare, smärtspecialist, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping.
I samarbete med Allergan
16.30 – 16.45  Biomarkers in chronic and experimental human muscle pain
Sofia Louca Jounger, ST-tandläkare, doktorand Karolinska Institutet Institutionen för odontologi (IO)
17.00 – 18.00

YRKESFÖRENINGARNAS MÖTEN

Lokal: Post 9
Fysioterapeuterna – Smärtsektionen

Lokal: Post 4
Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
SFBIS: Informationsträff för psykologer och socionomer inom smärta. Smärtvården i Göteborgs län från ett psykologperspektiv. Psykologerna Mahnaz Gholipor och Johan Bödtker-Lund Asplund, Smärtcentrum Östra sjukhuset Sahlgrenska sjukhuset Göteborg.

Lokal: Post 1
Svenska Smärtläkarföreningen Årsmöte

Lokal: Post 5
Legitimerade arbetsterapeuters algologiska förening (LAAF)

Lokal: Post 13
Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)

19.30 – 20.00 Middagsmingel
Utställningen/foajén
20.00 –  Konferensmiddag
Drottningporten, Clarion Hotel Post

FREDAG 13 OKTOBER

08.00 – 09.00

YRKESFÖRENINGARNAS MÖTEN

Lokal: Post 1 
Svenska Smärtläkarföreningen
Informationsmöte om den nya utbildningsboken

09.00 – 10.15 PRIMÄRVÅRD, REHABILITERING OCH ARBETSÅTERGÅNG
09.00 – 09.15 Patients with chronic pain – quantitative and qualitative studies of treatment or rehabilitation at a pain clinic
Andrea Hållstam, Leg sjuksköterska, med dr, Smärtcentrum, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
09.15 – 09.45 Multimodal rehab och arbetsåtergång 
Malin Hesselstrand och Christin Wennersten, Leg arbetsterapeuter, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.
09.45 – 10.00 Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan
Marine Sturesson, Med. Dr. och leg. arbetsterapeut, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet
10.00 – 10.15 Physiotherapist led orthopaedic triage
Karin Samsson, Med Dr, Ma. Dip. Manip, specialist i primär hälso- och sjukvård och ortopedisk manuell terapi, Ortho Center Rehab Göteborg
10.15 – 10.45 Kaffepaus med besök i utställningen
10.45 – 11.45

Opioidernas plats i modern smärtvård
Christian Simonsberg, Smärtläkare, specialist i psykatri, Smärtcentrum, Östra Sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annica Rhodin, Överläkare, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

11.45 – 12.45 Lunch med besök i utställningen
12.45 – 13.30 Swedish Pain Society – Årsmöte
13.30 – 15.00 Stimulans och Acceptans (SCS/ACT)
Rikard Wicksell, Med dr, docent i psykologi, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset Pedram Tabatabei, Överläkare, neurokirurg, Norrlands Universitetssjukhus
15.00 – 15.20 Kaffepaus med besök i utställningen
15.20 – 15.30 Smärtforum 2018 hälsar välkommen till Umeå
15.30 – 16.15

NEUROPLASTICITET OCH SMÄRTA

Fantomsmärta och tankestyrd robotik
Max Ortiz Catalan, Assist. Professor, Phd, Chalmers, Göteborg

16.15 – 17.15 Cannabinoids for neuropathic pain: what is the evidence for efficacy and harm?
Andrew Rice, Professor of Pain Research, Imperial College, London