Program

Med reservation för ändringar

TORSDAG 12 OKTOBER

08.00 – 08.45 Registrering. Kaffe serveras i utställningen
08.45 – 09.00 Öppnande av Svenskt Smärtforum 2017
Anna Bjarnegård, Ordf Swedish Pain Society och Olaf Gräbel, Vårdenhetsöverläkare, Östra sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
09.00 – 12.30 POSTOPERATIV SMÄRTA
09.00 – 09.45 Persisting pain after surgery – where do we stand today?
Audun Stubhaug, Professor i anastesiologi, Oslo Universitetssjukhus
09.45 – 09.50 Bensträckare
09.50 – 10.20 Indelning i akut, långvarig och cancer-relaterad smärta – gammaldags och rentav farlig, eller still going strong?
Emmanuel Bäckryd, Universitetsöverläkare, Smärt-och Rehabiliteringscentrum, Linköping
I samarbete med Grunenthal
10.20 – 11.00 Kaffepaus med besök i utställningen
Posterpresentatörerna finns tillgängliga för frågor vid sina postrar
11.00 – 12.30 Postoperativ smärta – psykologi och somatik
Peter Dahm, Verksamhetschef An-Op-IVA, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
12.30 – 13.30 Lunch med besök i utställningen
13.30 – 15.30 BARN/UNGA VUXNA OCH SMÄRTA
13.30 – 13.45 More than pain – Assessment and treatment of pain-related dysfunction in pediatric chronic pain
Marie Kanstrup, Phd, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset
13.45 – 15.15

Unga vuxna, trauma och smärta
– Behandling av smärta som reaktion på trauma. – Mekanismer bakom dissociation och funktionella tillstånd
Carl Sjöström, Överläkare, specialist i allmän psykiatri och rehabiliteringsmedicin, Sandviken.

– Erfarenheter från manualbaserad gruppbehandling för patienter med traumarelaterad dissociation
Anna Altvall, Leg. fysioterapeut, Tina Camitz, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Psykiatriska kliniken Kungälvs Sjukhus, Angelica Jonsson patientrepresentant.

15.15 – 15.30 Smärtskattning och smärtbehandling av nyfödda barn
Emma Olsson, sjuksköterska, barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
15.30 – 16.00 Kaffepaus med besök i utställningen
Posterpresentatörerna finns tillgängliga för frågor vid sina postrar
16:00 – 16.30 Är migrän en kronisk smärtsjukdom?
Mats Karlsson, Läkare, smärtspecialist, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping.
I samarbete med Allergan
16.30 – 16.45  Biomarkers in chronic and experimental human muscle pain
Sofia Louca Jounger, ST-tandläkare, doktorand Karolinska Institutet Institutionen för odontologi (IO)
16.45 – 17.30 Cannabinoids for neuropathic pain: what is the evidence for efficacy and harm?
Andrew Rice, Professor of Pain Research, Imperial College, London 
17.30 – 18.30

YRKESFÖRENINGARNAS MÖTEN

Lokal: Post 9
Fysioterapeuterna – Smärtsektionen

Lokal: Post 4
Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta
SFBIS: Informationsträff för psykologer och socionomer inom smärta. Smärtvården i Göteborgs län från ett psykologperspektiv. Psykologerna Mahnaz Gholipor och Johan Bödtker-Lund Asplund, Smärtcentrum Östra sjukhuset Sahlgrenska sjukhuset Göteborg.

Lokal: Post 1
Svenska Smärtläkarföreningen Årsmöte

Lokal: Post 5
Legitimerade arbetsterapeuters algologiska förening (LAAF)

Lokal: Post 13
Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)

19.30 – 20.00 Middagsmingel
Utställningen/foajén
20.00 –  Konferensmiddag
Drottningporten, Clarion Hotel Post

FREDAG 13 OKTOBER

08.00 – 09.00

YRKESFÖRENINGARNAS MÖTEN

Lokal: Post 1 
Svenska Smärtläkarföreningen
Informationsmöte om den nya utbildningsboken

09.00 – 10.15 PRIMÄRVÅRD, REHABILITERING OCH ARBETSÅTERGÅNG
09.00 – 09.15 Patients with chronic pain – quantitative and qualitative studies of treatment or rehabilitation at a pain clinic
Andrea Hållstam, Leg sjuksköterska, med dr, Smärtcentrum, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
09.15 – 09.45 Multimodal rehab och arbetsåtergång 
Malin Hesselstrand och Christin Wennersten, Leg arbetsterapeuter, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.
09.45 – 10.00 Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan
Marine Sturesson, Med. Dr. och leg. arbetsterapeut, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet
10.00 – 10.15 Physiotherapist led orthopaedic triage
Karin Samsson, Med Dr, Ma. Dip. Manip, specialist i primär hälso- och sjukvård och ortopedisk manuell terapi, Ortho Center Rehab Göteborg
10.15 – 10.45 Kaffepaus med besök i utställningen
10.45 – 11.45

Opioidernas plats i modern smärtvård
Christian Simonsberg, Smärtläkare, specialist i psykatri, Smärtcentrum, Östra Sjukhuset – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annica Rhodin, Överläkare, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

11.45 – 12.45 Lunch med besök i utställningen
12.45 – 13.30 Swedish Pain Society – Årsmöte
13.30 – 15.00 Stimulans och Acceptans (SCS/ACT)
Rikard Wicksell, Med dr, docent i psykologi, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset Pedram Tabatabei, Överläkare, neurokirurg, Norrlands Universitetssjukhus
15.00 – 15.20 Kaffepaus med besök i utställningen
15.20 – 15.30 Smärtforum 2018 hälsar välkommen till Umeå
15.30 – 17.00

NEUROPLASTICITET OCH SMÄRTA

Fantomsmärta och tankestyrd robotik
Max Ortiz Catalan, Assist. Professor, Phd, Chalmers, Göteborg

Neuroplasticity and long term pain
Irene Tracey, Head of the Nuffield Department of Clinical Neurosciences at the University of Oxford