Preliminärt program

Med reservation för ändringar

TORSDAG 12 OKTOBER

08.00 – 08.45 Registrering. Kaffe serveras i utställningen
08.45 – 09.00 Öppnande av Svenskt Smärtforum 2017
Anna Bjarnegård, Ordf Swedish Pain Society och Olaf Gräbel, Vårdenhetsöverläkare, Smärtcentrum, Östra sjukhuset
09.00 – 12.30 POSTOPERATIV SMÄRTA
09.00 – 09.45 Persisting pain after surgery – where do we stand today?
Audun Stubhaug, Professor i anastesiologi, Oslo Universitetssjukhus
09.45 – 09.50 Bensträckare
09.50 – 10.20 Indelning i akut, långvarig och cancer-relaterad smärta – gammaldags och rentav farlig, eller still going strong?
Emmanuel Bäckryd, Universitetsöverläkare, Smärt-och Rehabiliteringscentrum, Linköping
I samarbete med Grunenthal
10.20 – 11.00 Kaffepaus med besök i utställningen
11.00 – 12.30 Postoperativ smärta – psykologi och somatik
Peter Dahm, Verksamhetschef An-Op-IVA, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)
12.30 – 13.30 Lunch med besök i utställningen
13.30 – 15.30 BARN/UNGA VUXNA OCH SMÄRTA
13.30 – 13.45 More than pain – Assessment and treatment of pain-related dysfunction in pediatric chronic pain
Marie Kanstrup, Phd, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset
13.45 – 15.15 Unga vuxna, trauma och smärta
Behandling av smärta som reaktion på trauma. – Mekanismer bakom dissociation och funktionella tillstånd Carl Sjöström, Överläkare, specialist i allmän psykiatri och rehabiliteringsmedicin, Sandviken. – Erfarenheter från manualbaserad gruppbehandling för patienter med traumarelaterad dissociation Anna Altvall, Leg. fysioterapeut, Tina Camitz, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Psykiatriska kliniken Kungälvs Sjukhus, Angelica Jonsson patientrepresentant.
15.15 – 15.30 Smärtskattning och smärtbehandling av nyfödda barn Emma Olsson, sjuksköterska, barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
15.30 – 16.00 Kaffepaus med besök i utställningen
16:00 – 16.30 Är migrän en kronisk smärtsjukdom?
Mats Karlsson, Läkare, smärtspecialist, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping.
I samarbete med Allergan
16.30 – 16.45  Biomarkers in chronic and experimental human muscle pain Sofia Louca Jounger, ST-tandläkare, doktorand Karolinska Institutet Institutionen för odontologi (IO)
16.45 – 17.30 Föreläsning (titel presenteras senare)
Stephen Butler 
17.30 – 18.30 Yrkesföreningarnas möten
19.30 – 20.00 Middagsmingel
Utställningen/foajén
20.00 –  Konferensmiddag och undehållning
Drottningporten, Clarion Hotel Post

FREDAG 13 OKTOBER

07.40 – 08.40 Yrkesföreningarnas möten
08.45 – 10.00 PRIMÄRVÅRD, REHABILITERING OCH ARBETSÅTERGÅNG
08.45 – 09.00 Patients with chronic pain – quantitative and qualitative studies of treatment or rehabilitation at a pain clinic
Andrea Hållstam, Leg sjuksköterska, med dr, Smärtcentrum, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
09.00 – 09.30 Multimodal rehab och arbetsåtergång 
Malin Hesselstrand och Christin Wennersten, Leg arbetsterapeuter, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.
09.30 – 09.45 Primärvårdens arbete med sjukskrivna – patientmötet, bedömningar och samverkan Marine Sturesson, Med. Dr. och leg. arbetsterapeut, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet
09.45 – 10.00 Physiotherapist led orthopaedic triage Karin Samsson, Med Dr, Ma. Dip. Manip, specialist i primär hälso- och sjukvård och ortopedisk manuell terapi, Ortho Center Rehab Göteborg
10.00 – 10.30 Kaffepaus med besök i utställningen
10.30 – 12.00

NEUROPLASTICITET OCH SMÄRTA

Neuroplasticity and long term pain
Irene Tracey, Head of the Nuffield Department of Clinical Neurosciences at the University of Oxford

Fantomsmärta och tankestyrd robotik
Max Ortiz Catalan, Assist. Professor, Phd, Chalmers, Göteborg

12.00 – 12.30 Föreläsning
Titel och föreläsare presenteras senare
12.30 – 13.15 Lunch med besök i utställningen
13.15 – 14.00 Swedish Pain Society – Årsmöte
14.00 – 15.30 Stimulans och Acceptans (SCS/ACT)
Rikard Wicksell, Med dr, docent i psykologi, leg psykolog, Karolinska Universitetssjukhuset; m.fl.
15.30 – 15.50 Kaffepaus med besök i utställningen
15.50 – 16.00  Smärtforum 2018 hälsar välkommen till Umeå
16.00 – 17.00 Opioidernas plats i modern smärtvård
Christian Simonsberg, Smärtläkare, specialist i psykatri, Smärtcentrum, Östra Sjukhuset, Göteborg
Annica Rhodin, Överläkare, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala